سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک

روانشناسی پول

ارسال شده توسط علیرضا نصیرلو در 96/8/24:: 1:44 عصر

روانشناسی پول

احتمال زیاد خیلی از ما دوست داریم در فراوانی پول زندگی کنیم وهرچه را اراده می کنیم بتوانیم تهیه نماییم ولی نمی دانیم چه احساسی نسبت به پول داریم؟وحتی نمی دانیم برای فراوانی پول نیاز داریم احساس خود را نسبت به پول بدانیم وآن احساس را عالی کنیم. روانشناسی پول یک سوال: چرافکر می کنیم با داشتن احساس بد ، باید مقدار زیادی پول بدست بیاوریم؟چه چیزی در دنیای مادی چه چیزی اینگونه است که پول اینگونه باشد؟ آیا تا به حال از خودمان پرسیده ایم اگر نسبت به چیزی در جهان مادی احساس بدی داشته باشیم چرابایداز آن بیشتر در زندگیمان بدست بیاوریم؟! تکنیک جالبی به شما آموزش می دهم لطفا آن را الآن آزمایش کنید تا ببینید چهاحساسی نسبت به پول دارید؟ برگه سفیدی بردارید وروی آن بنویسید:من چه احساسی نسبت به پول دارم؟ لطفا هراحساسی دارید صادقانه وطولانی بنویسید.این یک کار روانشناسانه است که علت نداشتن پول زیاد را در زندگی شما از ذهن واحساس شما بیرون می کشد فقط اگر خسته هستید وناآرام لطفا در وقت دیگری حتما این تمرین را انجام دهید. به تعدادی از جوابهای در مورد این سوال دقت کنید.آیا جوایهای شما شبیه این نوشته هست؟ ای پول تو کجایی؟!پس چرا در زندگی من به صورت فراوان نیستی؟ ای پول اگر به مقدار زیاد از تو بدست آورم مشکلم حل می شود ولی تو از من بدت می آید! ای پول چراهرجا می روم تو از من فرار می کنی!چرا من را دوست نداری؟ ای پول کاش می فهمیدی چقدر به تو برای حل مشکلاتم نیاز دارم تا با من قایم موشک بازی نمی کردی! ای پول….. وجمله شما که نمی دانم چیست وآیا شبیه این نوشته ها هست یا خیر!اگر شما هم احساسی اینگونه نسبت به پول دارید بدانید به عنوان یک احساس سنج نسبت به پول بیاد بگویم شماباید خیلی زود روی احساستان نسبت به پول کار کنیدوبدانید با این احساس اگر دوهزار سال هم در این جهان زندگی کنید مطمئن باشید هیچوقت پول زیادی نخواهید داشت! راهها وتکنیکهای زیادی برای بدست آوردن احساس خوب نسبت به پول وجود دارد که در طول زمان با تمرین وممارست می توانید احساستان را نسبت به پول خوب وعالی کنید واز این نمادارزشمند برای رسیدن به اهداف وآرزوهای متعالی خود بهترین استفاده را بنمایید. یک تکنیک مهم برای بدست آوردن احساس خوب نسبت به پول: شما باید در تمام دریافتی ها وپرداختهای پولی خود احساس خوب داشته باشید.اگر هنگام دریافت حقوق خودتان یا پرداخت صورتحساب گاز یابرق یاهر هزینه ای احساس بدی دارید یا هیچ احساسی ندارید باید حتما شروع به تمرین کنید تا همیشهدر هنگام دریافتها یا پرداختهای مالی خود خوشحال باشید. تکنیک: هروقت چک حقوق خود را دریافت کردید یا احیانا برایتان پیامک بانک مبنی بردریافت حقوقتان رسید،چشمانتان را ببندید،خدارابه خاطر دریافت این پول سپاسگزاری کنید وبه این فکر کنید چقدر خوب است که شغل دارید وبه موقع حقوقتان را دریافت می کنید ومی توانید هزینه روزمره خود را باآن پرداخت کنیدواز اعماق وجوداحساس خوب را تمرین کنید. هنگام پرداخت هزینه های زندگی خود مثلا پرداخت قبض برق روی آن بنویسید خدایا سپاسگزارم ،خدایا سپاسگزارم خدایا سپاسگزارم پرداخت شد!وبه این فکر کنید که شرکت برق با این خدمت برق به شما چقدر به شمالطف کرده وشما را از تاریکی نجات داده وبسیاری از کارهای خانه را برق انجام داده اید وپس از پرداخت قبض برق به این فکر کنید که باپرداخت این قبض شرکت برق می تواند بهتر خدمت رسانی کند وبا پول شما می تواند به کارمندانش حقوق بدهد. با تمرین این تکنیک قوی احساس خود را در طول زمان نسبت به پول عالی خواهید کرد وبه طبع پول بسیار زیادی هم بدست خواهید آورد. نتیجه گیری: یادمان باشد پول یک انرژی است وباید طوری با آن برخورد کنیم که همیشه در زندگی ما جریانی سیال وهمیشگی داشته باشدو با احساس بد نسبت به آن، باعث بند آمدن این انرژی نشویم.

علیرضا نصیرلو


جملات تاکیدی

ارسال شده توسط علیرضا نصیرلو در 96/4/3:: 10:38 صبح
جمله های تاکیدی یا واگویه هابه مطالبی گفته میشودکه
ما در طول روز  معمولاناآگاهانه درذهنمان تکرار می کنیم
واز قدرت فوق العاده آنهاآگاهی نداریم.جملات تاکیدیقدرت نفوذ کلامچیزی است که بسیار در مورد آن کتاب نوشته شده وسخنرانان زیادی نکات جالبی درمورد آن گفته اند:

از اولین کلام خدا با انسان در قرآن که می

گوید: بخوان!

و کلام تو عصای معجزه گر توست از کتاب

چهار اثر اسکاول شین

تا توانگری از راه کلام از خانم کاترین پاندر

جملات تاکیدیوهزاران نوشته وگفته در مورد کلام ، از قدرت آن درضمیر ناخودآگاه ما پرده بر می دارد وبه صراحت میگوید اگر می خواهیم در زندگی به پیشرفتهای زیادی برسیم ، باید آگاهانه از کلام خود استفاده کنیم ونفوذ آن را در اختیارخودبگیریم.

از آنچه در مطالعات انجام شده در دانشگاه MIT آمریکا بر می آید این است که اگر شمابهخودتانفقط ?ک بار بگو??د :

فلانکاررانم?توانم انجام دهم ”با?د ?ک نفر د?گر هفده مرتبهبه شما بگو?د که”شما م?توان?د آن کار را انجامده?د ”تا اثر همان

?ک دفعه را خنث? کند !

نت?جه می گیریم:  قدرت نفوذ ک?م شما برا? خودتان هفده مرتبه از قدرت ک?م د?گران نسبت به شماقو?تراست ،پس مثبت باخودسخن

بگویید کن?د.آهسته با خودصحبت کردن را ”واگو?ه ”م? نامند؛واگو?ه ها اثرات عم?ق? بر رو? فرد گو?نده آنهادارند؛مراقب واگو?ه ها? خود باش?م!

آن چه مسلم است ما از کودکی ناآگاهانه ازاین کلمات وواگویه ها بسیار استفاده کرده ومی کنیم وتعجب می کنیم از اینکه چرااز

اعتماد به نفس لازم وعزت نفس کافی درزندگی بی بهره هستیم!

بیایید با خود صادق باشیم!چندبار از تپق زدن درجمع خجالت کشیده ایم وآرام به خودگفته ایم:

گند زدی!توبهتره اصلا صحبت نکنی!تو فقط یکبارعیدبه عید صحبت کن بگوعیدت مبارک!؟

یا موقع رانندگی  ماشین را بدپارک کرده ایم وکلی فحش نثار خودکرده ایم!

یا مثلا وقتی کسی از ما کمکی خواسته و ماواقعا توان انجام آن را نداشته ایم وپس ازگذشتن از آن فرد کلی بد وبیراه به خودمان

گفته ایم که چقدر تو خسیس وبی مصرفی!

این مطالب بسیار در زندگی ما آشنا به نظر می

آیند ودقیقا پاشنه آشیل اعتماد به نفس وعزت

نفس ما در همین گفته هاوتکرار آنهاست.البته

بحث ما در مورد کلام وقدرت آن است ولی ما از

قدرت مخرب وسازنده آن به صورت آگاهانه در

تمام ابعاد زندگی خودمان بی خبریم.

کلام همچون شمشیر دولبه ایست که هم

میوه پوست می کند وطعم جان مارا شیرین

می کند وهممی کشد!

بیاییم با خودمان قراری بگذاریم، از همین امروز

وهمین حالا تصمیم بگیریم قدرت فوق العاده

کلام و واگویه هایمان را در دستان خود بگیریم.

علیرضا نصیرلو

 


حرکت یا سکون؟

ارسال شده توسط علیرضا نصیرلو در 96/1/28:: 10:12 صبح

حرکت یا سکون؟

درگیر زندگی روزمره شدیم وبه شدت کار می کنیم و آنچه علم امروز بیشتر برآن تاکید دارد علم

حرکت است تاسکون!

پس کی باید به سکون برسیم؟

آنچه در عالم مادی است در حال جنبش است و حتی تمام ذرات بدن ما در حال نشستن نیز در

حال حرکت هستند و وقتی با میکروسکوپهای بسیار پیشرفته به عمق ذرات این بدن می رویم می

بینیم که از ذرات بسیار ریزی به نام اتم تشکیل شده است که اتم در علم کوآنتوم امروزی مثل

یک منظومه شمسی کوچک است که در مرکز این اتم یک هسته بسیار کوچک قرار دارد که از نظر

الکتریکی دارای بار مثبت است و تقریباً تمام جرم اتم را تشکیل می دهد و دوراین هسته ذرات

کوچک و بسیار سبکی که دارای بار الکتریکی منفی هستند یعنی الکترونها در حرکت هستند.

به گفته آقای آلبرت انیشتین : همه چیز در این جهان مادی نسبی است.ما باید بتوانیم بین حرکت

وسکون اعتدال ایجاد کنیم والا مثل لحظه حال بیشتر ماانسانها ، در پریشانی وعدم تعادل

و ناآرامی خواهیم بود.

نمی دانم داستان مردی که زیردرختاستراحتمی کرد را شنیده یاخواندهاید؟!

ولی بازگویی آن خالی از لطف نیست:

مردی زیر درختی دراز کشیده بود ، عابری آمد وبه او گفت: چرا دراز کشیدهای؟

 مرد گفت : می گویی چه کنم؟ عابر گفتخوب بروکار کن! مرد گفت بعد چه کنم؟

عابر گفت:پولدار شو! مرد گفت: بعد چه کنم؟! عابرگفت: زمین واملاک بخر وآنها را بسیار بیشتر

وبیشترکن!مرد گفت بعدچه کنم؟ عابر گفت املاک ومستغلاتت که زیاد شد افرادی رو استخدام کن

تا همه کارهایت رو انجام بدهند. مرد گفت بعد چه کنم؟ عابر گفت:بعد جایی راحت دراز بکش ولذت

ببر!؟؟ مرد گفت: من همین الآن دارم همین کار را انجام می دهم و دارم از زندگی ام لذت می برم!

شایداین داستان ساختگی باشد و به نظر من به معنای تن پروری وتن آسایی نیست بلکه به ما

انسانها یادآور می شود یاد بگیریم در لحظه حال زندگی کنیم.

 

مااگر ثروتمندترین انسان روی زمین هم باشیم اگر یادنگیریم از لحظه

حالمان لذت ببریم هیچ فایده ای ندارد.

چند سال پیش در سخت ترین شرایط زندگی می کردم، روابط خوبی نداشتم ، ازعزت نفس و

اعتماد به نفس پایین رنج می بردم و از لحاظ مالی در تنگنا بودم. مدتها طول کشید تا با مطالعه

در قانون جذب و شروع  بکارگیری قوانین جهانی توانستم بسیاری از مشکلاتم را حل کنم.

من طبق قانون جذب پی بردم آنچه در طول روز به عنوان اتفاقات تجربه می کنم ،حاصل فرکانس

ارسالی من می باشد و جهان طبق قانون ، آن را چه خوب چه بد ، به صورت اتفاقات روزانه به

سوی من باز می گرداند.

مردادماه سال 1395 در کلاس رسالت NLP شرکت کردم و توانستم رسالت وطرح الهی زندگی ام

راکشف کنم :

(من انسانی صلح طلب هستم که رسالت من انتشارمهربانی،محبت

وآرامش بین ملتهاست)

و این کشف باعث شد پاسخی برای سوالی که سالها بود فکرم را مشغول کرده بود پیداکنم!

وآن این بود که من چه کاری می توانم برای هموطنانم و همه انسانها  انجام دهم…..

این کشف بزرگ در زندگی ام باعث شد از اینترنت که مخاطبان بسیاری دارد استفاده کنم تا بتوانم

در حد وسعم ، حامل واجراکننده این رسالت بزرگ باشم…و البته می دانم درابتدای راه هستم

و به خداوند یکتا توکل دارم و چشم به کمک او دوخته ام و بسیار خوشحال می شوم از نظرات

شما کاربرعزیز بهره مند شوم،راهکارهای شما رابخوانم و از رهنمودهای شما بهره مند شوم.

خدارا بسیار سپاسگزارم که توفیق تهیه این سایت و نوشتن این مطلب را به من عنایت کرد.


   1   2   3   4   5   >>   >بازدید امروز: 15 ، بازدید دیروز: 14 ، کل بازدیدها: 66561
پوسته‌ی وبلاگ بوسیله Aviva Web Directory ترجمه به پارسی بلاگ تیم پارسی بلاگ